BejelentésÉrezd jól magad!!
nézz szét!

MENÜ
nézzd meg őket hátha megtalálod

Cod 4 telepítő kódja: GN3B-GJZQ-2K23-T2KA-4RLD

Fifa 2008 :
RWMD-45BE-ZGXD-V49D-QWBR
ZF4L-B5X8-KRKN-K9B4-HEQ7
5TKK-FUMR-R4HL-XS5W-SXJ9
3WEE-795G-X4AA-74RW-FDHQ

Memória: 256 MB
Video memória: 64 MB
Op. rendszer: -Windows 2000
-Windows XP
-Windows Vista

Videókártya: Graphic card with 64MB ram as minimum
Processzor: Pentium 4 (1,3Ghz) or equivalent
Helyigény: 4000 MB
Egyéb: DVD Drive 8x as minimum

Fifa 2007 :
SHJJ-RXRT-QM8W-WSV4-BJUH
7QJ2-JLP8-VWHZ-J8YX-TBY5
SVYY-L9SF-GRDM-D4MN-9XVQ
RAJS-FZB7-ZGXD-K49D-QWBR

Memória: 256 MB
Video memória: 64 MB
Op. rendszer: -Windows 2000
-Windows XP

Videókártya: 64MB Video Card with DirectX Support
Processzor: 1.3 GHz processor
Helyigény: 3300 MB
Hang: Sound Card with DirectX Support

Fifa 2006 :
56PP-7XSA-WVDZ-2EYB-KKPE
JR2S-SHVC-8LPF-JLA6-A9M5
EZNE-MYRC-HEWB-DQ23-H5ZL
SGNW-RMRZ-QM8W-ESV4-BJUH

Memória: 512 MB
Video memória: 32 MB
Op. rendszer: -Windows 2000
-Windows XP

Videókártya: DirectX 9.0c Compatible 3D accelerated 32 MB video card or equivalent
Processzor: 1.3 GHz Intel Pentium III or equivalent (Athlon/Duron/Celeron)
Helyigény: 380 MB
Hang: DirectX 9.0c Compatible Sound Card
Egyéb: MS compatible mouse, keyboard

Command & Conquer Tiberian Sun telepítő kódja:
780608-677613-611647-3545
138251-782051-127192-2444
190603-355559-264548-0223
928477-177709-901435-6933

Command & Conquer The first decade telepítő kódja:
V5MV-TL2C-5SF3-6XM3-MTB4
PXAJ-U6Z8-MH54-44S8-TQFJ
5XXP-ZZ6D-5J2S-U5SA-W35X
WBRR-63BJ-QY9V-89YS-TVPQ

Command & Conquer Renegade telepítő kódja:
060731-274535-206726-0451
059036-736585-567328-0255
065576-738663-299127-5926
066032-019235-395526-5128

Command & Conquer Red Alert 2 Yuri`s Revenge telepítő kódja:
052002-538269-498626-2523
042184-209631-903424-5989
047051-591191-609742-3953
044277-223772-499757-1582

Command & Conquer Red Alert 2 telepítő kódja:
023394-392829-850899-2312
022182-054400-090031-5605
021505-889378-598075-9315
027156-507899-453093-8232

Command & Conquer Generals Zero Hour telepítő kódja:
WD7X-2D69-RCRH-5UJU-DX7B
AF8Q-JEVR-G595-A92X-YZXE
SSMD-VMY2-UER6-A55V-ZXP6
3GW6-D25L-YNJK-RYQZ-3P2Y

Memória: 256 MB
Video memória: 64 MB
Op. rendszer: -Windows 2000
-Windows XP

Processzor: 1.8 GHz or faster Intel Pentium IV or AMD Athlon processor or equivalent
Hang: 3D Sound Card
Egyéb: 8X CD-ROM, mouse


5215-8282126-9085742-3953
8014-6840776-1830256-5480
2496-3839951-8001756-5639
7629-5627193-3059974-0155

Memória: 256 MB
Video memória: 64 MB
Op. rendszer: -Windows 2000
-Windows XP

Processzor: Pentium 4 1.0 Ghz or equivalent
Helyigény: 1800 MB
Hang: 3D Sound Card
Egyéb: 8X CD-ROM, mouse

Command & Conquer 3 Tiberium Wars telepítő kódja:
CPUL-M6W4-NQ7A-YU2A-MT7V
27U4-WSS9-WRYH-DWAX-5H5D
QNWE-2TX8-7BS9-DPDS-JZ4U
WV2S-VG6T-RCRH-YUJU-DX7B

Memória: 512 MB
Video memória: 128 MB
Op. rendszer: -Windows XP
-Windows Vista

Videókártya: GeForce4, ATI Radeon 8500 or better (ATI Radeon 9200 and 9250 PCI, NVIDIA Geforce 4 MX cards not supported.)
Processzor: 2.0GHz or better, or AMD equivalent
Helyigény: 8000 MB
Hang: DirectX 9.0c-compatible sound card
Hálózat: Network, Internet Multiplayer: 2 players (no voice support) - 56 Kbps Internet connection; 2-8 players (with voice transmission) - Broadband Connection
Egyéb: 8x or faster DVD-ROM Drive

Black and White 2 telepítő kódja:
0YYG-NSRE-FIGH-TING-4FUN
ND22-TY7S-59SW-5TS8-EPVV
M4G8-LQMJ-94V6-KWF3-Y86V
L5TB-7L6K-WUZB-PEE7-5X6W

Memória: 512 MB
Video memória: 64 MB
Op. rendszer: -Windows XP
-Windows Vista

Helyigény: 3500 MB Battlefield Vietnam telepítő kódja:
T6DM-ESCY-VBEG-VLUT-C3DC
9TR9-85RS-294J-KQ6F-9DTL
33G8-4C53-YNJK-EYQZ-3P2Y
V95V-B329-5SF3-SXM3-MTB4

Memória: 512 MB
Video memória: 64 MB
Op. rendszer: -Windows 98
-Windows 2000
-Windows XP

Videókártya: 3D accelerated GeForce3 64 MB or equivalent DirectX9 compatible videocard
Processzor: 1.2 Ghz CPU
Helyigény: 2000 MB
Hang: Directx 9.0b Compatible Sound Card
Egyéb: MS compatible mouse, keyboardBattlefield Vietnam telepítő kódja:
T6DM-ESCY-VBEG-VLUT-C3DC
9TR9-85RS-294J-KQ6F-9DTL
33G8-4C53-YNJK-EYQZ-3P2Y
V95V-B329-5SF3-SXM3-MTB4

Memória: 512 MB
Video memória: 64 MB
Op. rendszer: -Windows 98
-Windows 2000 erated GeForce3 64 MB or equivalent DirectX9 compatible videocard
Processzor: 1.2 Ghz CPU
Helyigény: 2000 MB
Hang: Directx 9.0b Compatible Sound Card

Battlefield 2142 telepítő kódja:
BRUL-LWNP-HX82-D6G5-UYBP
S7H9-SYA6-W7GR-EV7L-U8BY
MJPP-U3CM-NQ7C-QJCF-24XQ

Memória: 1536 MB
Video memória: 256 MB
Op. rendszer: -Windows XP

Videókártya: 256Mb DirectX compliant video card, Pixel shader 2.0 and above.
Helyigény: 1800 MB
Hálózat: 512Mb Cable/DSL connection
Egyéb: Windows XP with latest service pack installed DirectX 9.0c February 2006 edition

Battlefield 2 Special Forces telepítő kódja:
XPY8-628Z-U3SY-FTP9-JBM3
88A2-ZZXJ-NEXJ-YN4R-DAPJ
B46N-49LU-KNSL-53H5-ZP7G
QYDD-C94E-54LC-LPCX-YUW8
4Z3B-J7PW-WNJ7-ZYUZ-RDD6
UGD5-K67G-HUMG-VRZL-8GZ7
NE88-UTJU-NE9Z-GGFX-NJB5

Battlefield 2 telepítő kódja:
RZ4L-FVV7-2HSC-749X-QEMM
EESA-M2DE-TYJ8-2J5A-FNDJ
SDJ2-FSFL-M2GQ-3SJS-5FWQ

Memória: 1024 MB
Video memória: 256 MB
Op. rendszer: -Windows XP

Videókártya: 256 MB video card supporting 1.4 shaders (ATI Radeon X700 / NVIDIA GeForce 6600GT or above)
Processzor: 2.66 Ghz CPU


Battlefield 1942 :The Road to Rome telepítő kódja:
4292-8195121-6699613-2856
3873-7206033-3863993-4859
6230-7994802-6361610-1661
7298-0254606-9593327-2073

Battlefield 1942 :Secret Eeapons of WWII telepítő kódja:
KYUC-7XY6-SNLQ-77N3-YASM
MP55-C5N8-846E-J2GJ-PQMC
DX7X-GY9C-782H-H23G-CW4J
WP8Y-NP4X-YKKX-H462-NFPP
RBK3-9WVJ-2HSC-A49X-QEMM

Memória: 128 MB
Video memória: 32 MB
Op. rendszer: -Windows 98
-Windows 2000
-Windows XP

Videókártya: 32MB DirectX compatible GeForce 256, Matrox Parhelia or Radeon Class Video Card
Processzor: 500MHz Processor
Helyigény: 500 MB
Hang: DirectX compatible Sound Card

Battlefield 1942 telepítő kódja:
7776-0431555-9833918-0859
5631-3236766-7618629-3460
0239-3362964-7528809-1719
8720-1681174-3757568-0302

Memória: 256 MB
Video memória: 64 MB
Op. rendszer: -Windows 98
-Windows 2000
-Windows XP

Videókártya: 64 MB or greater video card which supports Transform & Lighting
Processzor: 800 MHz or faster Intel Pentium III or AMD Athlon processor
Helyigény: 1200 MB
Hang: Environmental Audio capable sound card
Egyéb: Keyboard, Mouse

Call of duty 2 telepítő kódja:
D8YL MQJU 2PUT 8LJS 29E1

Memória: 1024 MB
Video memória: 256 MB
Op. rendszer: -Windows 2000
-Windows XP
-Windows Vista

Videókártya: ATi Radeon 9800XT / GeForce FX 5900
Processzor: 2, 5 GHz Prozessor (Athlon XP / Pentium 4)


Need for Speed Pro Street telepítő kódja:
T2B3-WWGV-6QJ2-W873-QAKJ
NWLL-UKKB-GHKD-XJPW-NGD7
MEQ8-XJ8L-BVA4-M3L9-UTA9
UVPX-WBZH-9Q6S-VFHT-UCGP

Memória: 512 MB
Video memória: 128 MB
Op. rendszer: -Windows XP
-Windows Vista

Videókártya: 128 MB or higher (Pixel Shader 2.0, AGP and PCIe only)
Processzor: 2.8 GHz or higher

Need for Speed Pro Street telepítő kódja:
T2B3-WWGV-6QJ2-W873-QAKJ
NWLL-UKKB-GHKD-XJPW-NGD7
MEQ8-XJ8L-BVA4-M3L9-UTA9
Helyigény: 8100 MB
Egyéb: DirectX version 9.0c

Need for Speed Most Wanted telepítő kódja:
47XX-C5YM-EGR4-LUTR-XQVH
698Q-ZFNP-QE7U-9H5V-BKJX
D53B-TVJB-ASEN-U3Z4-KH5D
T2GG-XGG2-6QJ2-K873-QAKJ

Memória: 256 MB
Video memória: 32 MB
Op. rendszer: -Windows 2000
-Windows XP

Videókártya: graphic card 32MB (GeForce 2 or better)
Processzor: Pentium 4 1.4 GHz
Helyigény: 3000 MB

Need for Speed Hot Porsuit 2 telepítő kódja:
WGVU-S3BT-2Q38-TBWH
8XGF-F5HK-AW6P-TVYR
HL74-T2XX-788D-VXEN
Z6RF-9MQD-Y4FQ-F4HX

Memória: 128 MB
Video memória: 32 MB
Op. rendszer: -Windows 98
-Windows 2000
-Windows XP

Need for Speed Carbon telepítő kódja:
QKB3-XUG7-JXJQ-VL79-YR5B
ABQY-TZ7J-MF55-7HNT-X5GC
C5BK-WMWC-2UF4-N78T-BLXS
4BUU-4UYD-EGR4-PUTR-XQVH

Memória: 512 MB
Video memória: 64 MB
Op. rendszer: -Windows 2000
-Windows XP

Videókártya: graphic card 64MB (GeForce 4 or better)
Processzor: Pentium 4 1.7 GHz
Helyigény: 3000 MB

need for speed underground telepítő kódja:
a7aj-23nq-o7a6-jnaw-sdev
Memória: 128 MB
Video memória: 32 MB
Op. rendszer: -Windows XP

Videókártya: 32 MB DirectX-compatible 3D accelerator
Processzor: Pentium III 700 MHz
Helyigény: 2000 MB
Hang: DirectX-compatible sound card
Egyéb: 4x CD-ROM drive

need for speed underground 2 telepítő kódja:
xu5d-naz8-ha88-bgrj-rldo
Memória: 256 MB
Video memória: 32 MB
Op. rendszer: -Windows 98
-Windows 2000
-Windows XP
Videókártya: 32MB DirectX 9.0c compatible video card (Geforce2 or higher)
Processzor: Intel Pentium III (or equivalent) CPU running at 933MHz or higher
Helyigény: 2000 MB
Hang: DirectX compatible sound card
Egyéb: 8X CD-ROM

FIFA 08 telepítő kódja:
x8mm-rwm9-fifa-kflt-fifa

Memória: 256 MB
Video memória: 64 MB
Op. rendszer: -Windows 2000
-Windows XP
-Windows Vista
Videókártya: Graphic card with 64MB ram as minimum
Processzor: Pentium 4 (1,3Ghz) or equivalent
Helyigény: 4000 MB
Egyéb: DVD Drive 8x as minimum.Act of War 1.0 keygen:

EUG3-XYTEF-YFYBY-XYUXY-YYWYE-PWUF3-DKV8D-659A

Act of war high Treason 1.0 keygen:

EUG4-FCU4F-YTSUY-XUYXY-SYUUF-VY03W-W66WQ-DA25ACT OF WAR DIRECT ACTION keygen:

EUG3-UFXVF-WUTUY-EUSYY-UYYUE-QYHLS-WKTHD-29D6

Act of War - Direct Action:

EUG3-AYTVF-YFSBY-XUXXQ-UYSXX-MY0YH-YBCC7-F50AFifa 2009 keygen:

2RZH-MNRX-RS2W-VRS2-3RLD
28UU-V6A4-PM2F-8PM2-LRLD
JRRR-HVNT-MU2T-PMUJ-XRLD
2ZJJ-S25K-R52A-HR5J-ERLD
JXYG-WSEQ-QW2K-ZQWJ-PRLD
2CVM-EK8L-LB2D-FLBJ-HRLDFifa Manager 08:

BFBB-3AFD-LOVE-VFLT-LOVEGTA 4:

H6XMM-CMBQB-64HF3-CHJC9-PVTPQ GFWL

F1 CHAMPIOSHIP SEASON 2000 keygen:

2001-5005241-5005241-6839

F1 2001 keygen:

500-8231935-2120930-1077

Rail Simulator keygen:

0qcu-4v3j-figh-ting-4fun

dzgy-ulac-phkd-ddng-jcbp

b3vv-26gs-hjjw-q5wp-fdnv

GTA San Andreas:

PL33-NKML-S49X-DR7W-6MY9

Warcraft 3 The Frozen Throne Expansion (Deutsch) 1.07 keygen:

4DW7XT-VMHY-K6JVW6-BXG8-78MMJVWarcraft 3: The Frozen Throne 1.0.7 and up keygen:

YHGC76-PTF2-F7DCEG-4GBB-GKGCGDWarcraft 3: The Frozen Throne 1.07 keygen:

7XWZ9V-4HHP-WV7TWG-M4FN-6G6NG6
JCW43-2X4FQ-Y9BY6-9CTGR-D4D3J
MWH9M-MV7CC-RMDY4-3Q3K6-YHVKD
FVXBK-74Y9V-9G9RQ-MWQTY-VYQY8
F4KDG-R8GBV-JRTD8-28VQ8-PHMF6
KBHCC-YB86F-QBBWQ-Y3MP3-VDB9T
G94X2-8MQHH-J9W3J-4RT2X-KPXQ8Egy pár crack kód a játékokra!!!!

FIFA 09 CD KÓDÓK

ZFZ9-Y3HU-EGYM-TEGV-TRLD

46B3-E6JE-JCEM-QJCC-RRLD

KHDM-PCDB-HYJH-WHYQ-PRLD


NFS Undergaund 2 CD-KEY:
YJ88-H2QB-RS6H-2WS6-RLD0

Silent Hunter 3 :MH39X-XFUNW-ZQ3DQ-HJB3J-8WC9X

ReturnCLAL-A7WJ-DTSJ-WARP-88 to Castle Wolfeinstein

Counter-Strike 1.6 full.5RP2E-EPH3K-BR3LG-KMGTE-FN8PY

Kingdom Under Fire: (GOLD EDITION)E3VI-FP69-HT79-5KVG

Counter Strike Condition Zero (original)5Z522-HK3KP-RPR6K-YCXP3-C6DMT

DOOM 3 RESURRECTION OF EVIL: cd keyS/N: PSBC-TASC-33WB-PH7L-C0 T7LB-BD27-TWLC-SDGD-F6 5G64-46N5-L342-6WFC-77 SX7C-6ANT-9NJX-F4S2-93

call of duty:UTP2-DTXT-8Y28-KUUD-EC43

call of duty United offensive:74B3-JN4N-4WT4-WRHN-64BF

Domm3:LPV5-48NT-5NWR-DG4A-17

Fifa 2005:HU55-W8Z9-HGEQ-JD64-HRLD

Medal of honor Pacifick Asault:THA2 Z3FK OR1A 3HZ4 2WUS vagy 9S5V 8WAZ RMRV CST5 MRLD

Need for speed underground:A7AJ-23NQ-GWA6-JNAW-SDEV

Need for speed underground: 2UKEW-ZB4A-6X56-BMSM-RLD0

The sims 2:THA2-Z3FK-OR1A-3HZ4-2WUS

Tony Hak`s Underground 2:BUUG-CFB3-2CKA-UYMG-E15F

Rally Tropy:5000-0000000-0000000-5068

Star Wars Battlefront:723f-fe32-a9a9-3294-ja40

Sid Meier`s Pirates:
Z9EX-AZCN-SXZ9-X8HL-EBZK-MNWQ

Roller Coaster Tycoon 3:
RLDN-Y6SQ-G5ES-HWR7-CR4B-M8AC

Colin2005:
UVNPB-UWDX9-5X48F-FBK5S-BL2YP

Itt egy battlefront cd key:
f2e4-101f-d6f8-26aa-eu20

Warcraft 3 cd kulcs:o80fwa-yn3l-4gdmc8-g71z-hulnih

Generals cd key:
4963-7882913-5984076-0674

Terminator 3:DEVV-STUQ-S6PL-Y49P

FIFA World cup: 4501-5447896-6571492-4767.

5ec4-ce7f-1d12-289c-na20 <-
Star Wars-Republic Commando ck-key


Star Wars Battlefront DVD
Enter one of these serials:
f2e4-101f-d6f8-26aa-eu20
637e-aead-6537-d940-pa40
3e9d-5c4e-fffe-de98-sa20


Battlefield 1942
CDKEY: 5000-0000000-0000000-1318

Republic commando serial:

5ec4-ce7f-1d12-289c-na20

Battlefield CD key:0901-3723337-6840253-0740

Tony Hawks Underground 2 : BUUG-CFB3-2CKA-UYMG-E15F


Need For Speed Underground cd-key:A7AJ-23NQ-GWA6-JNAW-SDEV

Comanche 4 serial:
3S2d-FLT1-CLS2-RULE-7865

CD-key a Fifa 2002-hez:55507684337765


fifa 2004, de attol fugg milyen verzio. mazsolázzál :
JF8Y-Z9Y2-8S46-A44N-NDER JBSA-ZJ25-3MCG-LCN4-GDEV JF8Y-Z9Y2-8S46-A44N-NDEV

&c Generals cd key:
4963-7882913-5984076-0674
Undreground 2 serial number
UKEW-ZB4A-6X56-BMSM-RLD0
az utso egy nulla es nem ó


Microsoft Office XP Professional (Original CD-Key)
V6TPR-WC4WG-TKCDY-8DG2B-YF6VJ

Counter Strike: Condition Zero-hoz próbáld ezt:
5Z62E-79JDV-79NAM-ZGVE6-ARBWY


DOOM3 hoz cd key: 7nhw-ufrw-mr86-l92n

Tony Hask`s Underground 2: buug-cfb3-2cka-uymg-e157

Fifa 2005: uyja-spwz-aypf-77n7-trld


Battlefield 1942:5000-0000000-0000000-1318 Megjegyzés:Csak a numerikus bilentyükkel lehett beírni!!!

Black & White:0901-3324366-4702210-2081

Call of Duty:UTP2-DTXT-8Y28-KUUD-EC43

Command&Conquer:RED ALERT 2:020736-428526-011875-6507

Deltaforce 1:N5E3-YXH2-G6-983-9WYB-B3ZS

F1 2001:2242-5275559-5399-1993

FIFA 2002:224-252-755-595-399-1993

FIFA FotBall 2003:devi-ance-rule-zf79

Global Operations:5000-0000000-0000000-5021


Half-Life:6337-96012-8943

Harry Potter 1:091-01-7014-788-4117807-0206

Harry Potter 2:1740-9488245-5171152-52257614-2322168-57618-3635

James Bond 007:1740-9488245-5171152-5578

Kingdom Under Fire Gold:g1sd-kr6i-q0sm

M.O.H.:A.A.:7931-9865028-6024865-9663

M.O.H.:A.A.:Spearhead:5000-0000000-0000000-5039

Need For Speed: Hot Pursuit 2:ylw2-k3he-tjwe-jczd

Need For Speed: Underground:LTDD-7AG5-U4CN-EALE-GDEV

Rally Trophy:5000-0000000-0000000-5068

Return To Castle Wolfenstein:WCLW-GCGL-ASRC-LPWS-ED

Soldier of Fortune II:jjjk-tt3m-ke8w-x4fj-66

Swat 3:dun4-pad5-fab9-zem3-7539

SWAT 3:dun4-pad6-fab9-zem3-7539

The Sims:100486-585530-905808-0928


The Sims:Vacation:1500-9874009-0973804-6601

The Sims:Haus Party:0901-4177371-2064-872-3510

The Sims:Hot Date: 1501-7709210-3634998-1949

UInreal T. 2003:lyr22-rz743-a9d7t-cnnen

WarCraft:Name:WarCraft,CD-Key:og69zk-3l45-8dech6-afkr-dyqbmu

Worcaft II:Battle.net Edition:46mj-k7gv-gxg6-e4kj

World War 3:Black Gold:GXRD-CSVG-YJE5-AK4G

ZAX:The Alien Hunter:2088-6724-8527-0649-5202

The Sims:SUPERSTAR:46513-5601010-5793659-2868

Tony Hawk?s Pro Skater 4:P4EPBTIQDAIH7WXM

Comanche 4:3S2d-FLT1-CLS2-RULE-7865

Delta Force - Land Warrior:N9Y8-9JMK-ULTZ-CNC8-W4TA

Terminator 3: DEVV-STUQ-S6PL-Y49P

C&C Generals :4963-7882913-5984076-0674

Newerwinter nights:QFETM-MPU3X-DN6FF-MHFDA-YWARA-4HMPE-RDJTG

Diablo 2 lord of destruction
FX7D-82PH-FTWB-2BR2 or s/n: 6PNP-D7PG-HZ8M-PZNP

Fifa 2002:55507684337765

Codename Panzers:Phase One Version: 1.0 - 1.06 Nr.1=XP637-6CW59-LLPSRFDAPK Nr2=SERFD-BDPRP-J5REQ-6U9TX

Sims 2 :THA2-Z3FK-OR1A-3HZ4-2WUS

Tony Hawks Underground 2 : BUUG-CFB3-2CKA-UYMG-E15F

Aliens vs Predator 2: REC7-DAB8-XEN7-WEN3-2846

Diablo 2: JTCG-GFK7-RZEM-D8CM

A magyar Panzers:XP637-6CW59-LLPSR-FDAPK

Programcd-key:

ashanpoo antispyware 2:AASWB0-770CA4-0B30B7
AASWB0-770CF3-0A8806
Clone cd:1662935286-2-1192274658-3816477104 Megjegyzés:Fontos a - jel használata!

Power DVD:mv246k4562447673

WIN ME:B6BYL-6T7L3-4PXRW-2XKWB-GYV33 (német)

NERO:1502-1000-0163-0354-1495-6721

Win XP:FCKGW-RHQQ2-YXRKT-8TG6W-2B7Q8 (magyar)

Win 95:34096-OEM-0017213-83616 (magyar)

OFFICE 97:1112-1111111

Win 98 Second Edition:JDV3J-QG8BK-MTW79-3XP7R-6TYB8

Partition Magic 6.0:PM600DECD-30000412

Advanced ACE Password Recovery Version: 1.0:ACEP-16919159426384-APDTYAHHTPQUXQTB

A magyar Panzershez cd-key:
XP637-6CW59-LLPSR-FDAPKavast virus irtó kód(4,8-hoz): C3679759R9989L1186-B98579W1

C3617134R9983W1167-JBBZ6TY3

C3074061R9995G1187-YTYLAWRPASHANPOO WINOPTIMIZER KÓD 5-HEZ:

AWPSE8-773Z20-41UE66

AWPSE9-7723C1-371DE8ASHANPOO MAGICAL DEFRAG 1HEZ

AMDGAA-77683D-F7D05D

AMDGA0-773AF2-63B0AEashanpoo anitivirus

AASWB0-770CA4-0B30B7
Sims 2 cdkey:
THA2-Z3FK-OR1A-3HZ4-2WUS

A roller coaster tycoon 3 cd key: RLDY-2PPH-URDJ-CVNU-SDFK-XCJY

PowerDVD 6 serial:4LCS5-8PCQ4-9UEEC-7M9DV-W5ZVB-N8RHG

Gyűrűk Ura 3 CD-key:
FBZZ-2YT3-FCT!-BCT!-FCT

Medal of Honor Pacific Assault:
SNLU-BAMU-LP3L-KSFE-JRLD


Half Life:
1374-65331-7652
4008-16912-1157

Sims 2:
THA2-Z3FK-OR1A-3HZ4-2WUS
374U-U5GT-1RZ9-4PDG-T5QZ
DKSS-YCA2-ZO11-SSP7-3AFH
XUT3-6LHW-ZOR1-JH7N-VV7I
DWJ2-Q92Z-R1R1-5F6R-077P

Halo serial:
G9Qk2-22KV6-TFXCR-V3Y9M-2CCBJ


Lord of the ring Battle for Middle Earth cd key:
S4F7 - EVP5 - L7NZ - Y2AG - XCCD

Warhammer 40k Dawn of War cd key:
CCD7-C38D-CAE4-CBFD

medal of honor pacific assault: THA2 Z3FK OR1A 3HZ4 2WUS vagy 9S5V 8WAZ RMRV CST5 MRLD

FIFA 2005
HU55-W8Z9-HGEQ-JD64-HRLD

FIFA World cup: 4501-5447896-6571492-4767.

Battlefield CD key:0901-3723337-6840253-0740


Sid Meier`s Pirates
Z9EX-AZCN-SXZ9-X8HL-EBZK-MNWQHalo CE:
T48RC-J4KHD-RPVXG-JK4RH-3F6VW

Delta Force: Black Hawk Down:
QMVQ-NF78-GJMG-XU2B-TZ5K
QTZ3-RHZT-P5TB-LQXH-7JD3
QZP3-EPZW-SP5N-2XEX-H7JG
QKMT-LYAB-HIWB-ZMNW-FYPV

Colin2005:
UVNPB-UWDX9-5X48F-FBK5S-BL2YP

NFSU:
U5LU-HMPT-FBJS-2CQG-WDEV
P9WW-63EZ-X4DM-A25A-PDEV
EHT3-D2J5-582M-NJ23-2DEV

NFSU:2:
XU5D-NAZ8-HA88-B6RJ-RLD0
NLDD-6XWF-QZ5V-GZ7G-RLD0
NLDD-6XWF-QZ5V-GZ7G-RLD0
62E6-E8TS-KVY5-EM25-RLD0
VXDM-X85X-V2HA-TGAR-RLD0
WH4C-LL83-2S2W-5G4V-RLD0medal of honor allied assault breakthrough

PYWW-HVA9-TYHQ-7PTH-V5HX PV88-E7AX-T96J-QCGG-L2YG

89AS-BF3C-9R11-GHUM-37HD 19Y8-Z5P8-11RR-JB2F-GRJ2


Microsoft Office XP Professional (Original CD-Key
V6TPR-WC4WG-TKCDY-8DG2B-YF6VJ

Counter Strike: Condition Zero-hoz próbáld ezt:
5Z62E-79JDV-79NAM-ZGVE6-ARBWY


DOOM3 hoz cd key: 7nhw-ufrw-mr86-l92n


Delta Force - Land Warrior installációs kód
N9Y8-9JMK-ULTZ-CNC8-W


Pariah CDKEY:FG2PP-5BQAE-45T5F-NJ983-3UUNA-L2KQC

1503 A.D.: A new world 3680-4562535-1279903-0778

Adventure Pinball: Forgetten Island 6995-8818599-9031904-6531

American McGee`s Alice 6995-8818599-9031904-6534

Battlefield 1942 6995-8818599-9031904-1617

-||-: Secret Weapons of WWII FRSJ-PJNZ-2004-AGTI-GOIH

-||-: The Road to Rome 6995-8818599-9031904-4447

Battlefield Vietnam F2SS-GFNM-2004-7GTI-GOIH

Black and White 6995-8818599-9031904-5802

-||-: Creature Isle 6995-8818599-9031904-5217

Catwoman FNPP-APNS-2004-8GTI-GOIH

Clive Braker`s Undying 6995-8818599-9031904-3446

Command & Conquer Generals 6995-8818599-9031904-4435

-||-: Zero Hour FQC4-5XNR-2004-2GTI-GOIH

-||- Red Alert 2 022509-042721-824127-3370

-||-: Red Alert 2: Yuril`s Revenge 045943-617027-939421-2740

-||- Rendegade 064024-127209-804965-5763

-||- Tberian Sun 557250-549159-079101-3209

Drome Racers 5572-5054915-9079101-1515

Emperor: Battle For Dune 034670-308001-481361-8246

FI 2002 4724-8359273-7587679-1971

FI Challenge 1999-2002 4724-8359273-7587679-0215


FIFA 2004 FFBT-7WN8-2004-GGTI-GOIH


Freedom Fighters FE2A-TEN4-2004-8GTI-GOIH

Freedom Force 4724-8359273-7587679-1010

Global Operations 4724-8359273-7587679-0235

H.P: Quidditch World Cup* FFPX-87N7-2004-AGTI-GOIH

H.P: and the Chamber of Secrets** 4724-8359273-7587679-0550

H.P.: and the Prisoner of Azkaban*** FXVD-NNNE-2004-7GTI-GOIH

H.P.: and the Sorcerer`s Stone**** 5623-6783042-6306079-5318

H.P.: Creator 5623-6783042-6306079-1312

Island Extreme Stunts 5623-6783042-6306079-0426

James Bond 007: Nightfire 5623-6783042-6306079-5302

LFP Manager 2004 FNBT-T8N8-2004N8GTI-GOIH

Madden NFL 2004 FELL-RPNL-2004-FGTI-GOIH

Medal of Honor: Allied Assault 5623-6783042-6306079-5543

Medal of Honor: Breakthrough FB6N-ZBNV-2004-LGTI-GOIH

Medal of Honor: Spearhead 5623-6783042-6306079-1316

MVP Baesball 2003 FIGH-TING-2004-03S7

MVP Baesball 2004 FXNN-25N4-2004-CGTI-GOIH

NASCAR Thunder 2003 FIGH-TING-2004-OHMH

NASCAR Thunder 2004 FA2A-RZNU-2004-9GTI-GOIH

NBA Live 2004 F27X-ZGNV-2004-PGTI-GOIH

Need For Speed Hot Pursuit 2 FIGH-TONG-2004-0UY3

Need For Speed Underground F6S2-EBN7-2004-UGTI-GOIH

NHL 2003 FIGH-TING-2004-08VV

NHL 2004 FBDM-JFNN-2004-YGTI-GOIH

Nox 523447-688734-118508-4463

Rugby 2004 F7G8-F6NL-2004-NGTI-GOIH

Shogun Total War 5234-476873-4118508-0340

-||-: Mongol Invasion 5234-4768873-4118508-0959

-||-: Warlord Edition 5234-4768873-4118508-0959

Sid Meier`s SimGolf 5234-4768873-4118508-2915

Sim City 4 FIGH-TING-2004-0BB9

Sim City 4: Rush Hour F499-TZNW-2004-WGTI-GOIH

Sim Coaster 5234-4768873-4118508-0970

Sub Command 5234-4768873-4118508-2015

Superbike 2001 5234-4768873-4118508-5040

The Lo of the Ri: The Retun of The King FXE6-VMN8-2004-4GTI-GOIH

TS: Hot Date 5234-4768873-4118508-2909

TS: House Party 5234-4768873-4118508-2959

TS: Livin` Large 5234-4768873-4118508-0370

TS: Makin` Magic FV44-EVNB-2004-RGTI-GOIH

TS: Superstar 5234-4768873-4118508-0213

TS: Unleashed 5234-4768873-4118508-5000

TS: Vacation 5234-4768873-4118508-3813

TS: Deluxe Edition 5234-4768873-4118508-0717

The Sims 2 F74L-9HNY-2004-XGTI-GOIH

The Sims Online FIGH-TING-2004-OPYP

Theme Park Inc. 5234-4768873-4118508-0970

Triple Play Baesball 5234-4768873-4118508-2070

UEFA Euro 2004 FUQY-WDN9-2004-3GTI-GOIH

MEN OF WALOR D KEY:NYB9-TUB4-SUP6-WAZ2-5645

SWAT 4 D KEY: LEB6-BAF6-DEG7-TEZ6-5344
DUT7-MEB5-FUB3-FUC6-3949
MYX9-PUW6-LUL4-BUG2-2683
TYC4-XUB6-ZYG2-LYR4-8698
GEC9-BEG5-MUX8-BEP8-5869

HALF LIFE2 CD KEY: D3-455-0052573F-3F30947D

COUNTER STRIKE CD KEY: AX24S-WDF25-RTF25-AB225-OD1F4-AS125-FGTR2-ORUI2-PT225-PTIT2
Ingyenes honlapkészítő
Profi, üzleti honlapkészítő
Hirdetés   10
Végre értem amit angolul mondanak nekem, és megértik amit mondok.

KÖSZÖNÖM NOÉMI!